Dẫn Truyện | BAKUCHI
BAKUCHI
BAKUCHI

Dẫn truyện bởi Tung_nguyen (@at_least_no_one)

Đang chạy
6
Phân cảnh
612
Người chơi
Miêu tả

Vào discord để biết thêm thông tin.
https://discord.gg/eEQppc

Kiểu dẫn

Một người

Phong cách

Cân bằng

Độ dài

Truyện ngắn

Tốc độ

Bình thường

Giới hạn từ

Không có giới hạn

Hiển thị

Công cộng

Quyền sở hữu
Nội dung người lớn

Không

Nội quy

- Ở trong discord