Dẫn Truyện | Cuộc thi thiết kế Mascot Dẫn Truyện - Nhân vật
Cuộc thi thiết kế Mascot Dẫn Truyện
Cuộc thi thiết kế Mascot Dẫn Truyện

Dẫn truyện bởi Quản gia Team (@storyteller)

Chuẩn bị
6
Phân cảnh
132500
Người chơi

Nhân vật đang chơi

Nhân vậtNgười chơiTrạng thái
Midori@HoshiMidori9xChờ kiểm duyệt
Arinyx@ByakkoPhanChờ kiểm duyệt
Ellia@LuciaWindyChờ kiểm duyệt
Oxy@ObanhmiChờ kiểm duyệt
Lucas Clérisseau@Reaila BlueChờ kiểm duyệt
Leona III Cheetah@LinhMieu23Chờ kiểm duyệt
Elysia Gwyneth@Peach_cuteChờ kiểm duyệt
Owen@Ashley-yChờ kiểm duyệt
Lilia@Raaan127Chờ kiểm duyệt
Henry Hopper@tretrau09Chờ kiểm duyệt
Isaki@vohavuChờ kiểm duyệt
Mei@trinhthinhumai632000Chờ kiểm duyệt
Land@Nt19320Chờ kiểm duyệt
Delilah@_delilah-85-97_Chờ kiểm duyệt
Mudo Gagne @Nguyet-QuangChờ kiểm duyệt
Libran @BanhbaokhongnhanChờ kiểm duyệt
Jean@krissjan1208Chờ kiểm duyệt
Godan@nguyenminhtriChờ kiểm duyệt
Serena @phuthuong890Chờ kiểm duyệt
Genlos@EzkerbanChờ kiểm duyệt
Aylmer Philomena@vongnguyetquocChờ kiểm duyệt
Jedrek@giang2003Chờ kiểm duyệt
Phionne@ngocphuonganh2345Chờ kiểm duyệt
Samuel Salamander@tukha2010Chờ kiểm duyệt
Zack Jasper@NejiTenChờ kiểm duyệt
Ellie (Eleanor)@DoktaCienChờ kiểm duyệt
Kehn Guriflend@kaowjbuChờ kiểm duyệt
Mie@Tich_chuChờ kiểm duyệt
Valgreta @LeClarionaChờ kiểm duyệt
Ozzile Grigori@OloboloChờ kiểm duyệt
Rose@ZchomiezChờ kiểm duyệt
Green Princess@Uchiha_MaiChờ kiểm duyệt
Dakota Wolf@rinkaidoChờ kiểm duyệt
Elfine@DongoctramChờ kiểm duyệt
Nero Wanner@maltese253Chờ kiểm duyệt
Rayan Folwer@applemintChờ kiểm duyệt
Arina Vanquest.@Aegis FearChờ kiểm duyệt
Sun@JanetfeelsbadChờ kiểm duyệt
Rosalia Rosenklauz@Phamdangkhoa03022005Chờ kiểm duyệt
Kurt@Kunta1999Chờ kiểm duyệt
Ariana @anchi156Chờ kiểm duyệt
Rose Maria @Guguaminetin123Chờ kiểm duyệt
Ash@nhatmong12Chờ kiểm duyệt
Iris Levian@susaneseeChờ kiểm duyệt
Selena Sinason @nambeotronChờ kiểm duyệt
Người giữ lửa@huchachucChờ kiểm duyệt
Aidoneus@Dinh Hoang SonChờ kiểm duyệt
Kalisa Hepurm@junna123Chờ kiểm duyệt
HUNK@Khang2308Chờ kiểm duyệt
Triệu Hi@DTSierenzChờ kiểm duyệt
Scadenza@CaoxinhChờ kiểm duyệt
Marco@bothegsdChờ kiểm duyệt
Lilyana@kyoukadesu_Chờ kiểm duyệt
Perditus@CocoricoChờ kiểm duyệt
Karine Acacia@PlaygirlChờ kiểm duyệt
Kuro@banhbaochayChờ kiểm duyệt
Murasagi@itami1997Chờ kiểm duyệt
Almond Petrichor@fanggje_Chờ kiểm duyệt
Luan@Lư DiễmChờ kiểm duyệt
Lucia Alexis@TrangXHChờ kiểm duyệt
Kurt@WNK0123Chờ kiểm duyệt
Ensia@drmwrk0493Chờ kiểm duyệt
Sakranut@LifeWithoutHopeChờ kiểm duyệt
Cruciale @HiYuKiChờ kiểm duyệt
Helen Lita@AuroraChờ kiểm duyệt
Gillena@ToshiroChờ kiểm duyệt
Kuuga@duclong852Chờ kiểm duyệt
Alula@SophiaAmahaneChờ kiểm duyệt
Omega@dangyen2002Chờ kiểm duyệt
Nai@ForliagsChờ kiểm duyệt
Đây là danh sách các nhân vật có mặt trong phòng chơi hiện tại, bao gồm các nhân vật đang tham gia chơi và các nhân vật đang đợi xác nhận.

Các nhân vật tạo sẵn là một phương án tuyệt vời để giúp người chơi tham gia trò chơi của bạn một cách nhanh chóng với một nhân vật mà bạn biết sẽ phù hợp.

Khi một nhân vật được tạo sẵn được chọn, không một ai khác có thể chọn lại nhân vật đó được nữa.