Dẫn Truyện | Cuộc thi thiết kế Mascot Dẫn Truyện - Nội dung
Cuộc thi thiết kế Mascot Dẫn Truyện
Cuộc thi thiết kế Mascot Dẫn Truyện

Dẫn truyện bởi Quản gia Team (@storyteller)

Chuẩn bị
6
Phân cảnh
132500
Người chơi
Phòng chơi chưa bắt đầu