Dẫn Truyện | Hai đứa trẻ
Hai đứa trẻ
Hai đứa trẻ

Dẫn truyện bởi Lang đẹp trai (@langdeptrai)

Đang chạy
6
Phân cảnh
33
Người chơi
Miêu tả

Một Nguyên Yu và một anh Lang mù dở văn học nhưng thích viết sách dạy học văn

Kiểu dẫn

Một người

Phong cách

Cân bằng

Độ dài

Truyện ngắn

Tốc độ

Bình thường

Giới hạn từ

Mặc định

Hiển thị

Công cộng

Quyền sở hữu
Nội dung người lớn

Không

Nội quy

- POV và viết ở ngôi thứ ba

- Tôn trọng người dẫn và các bạn chơi

- Không sử dụng ngôn từ kích động, gây hấn ngoài ngữ cảnh truyện

- Báo cáo ngay cho Quản trò khi có xung đột

- Tham gia Discord Dẫn Truyện để trao đổi: https://discord.io/dantruyen