Dẫn Truyện | KHR: Another story - Thảo luận
KHR: Another story
KHR: Another story

Dẫn truyện bởi Elya (@Elya)

Đang chạy
6
Phân cảnh
3232
Người chơi

Elya (@Elya)

05/09/2020 12:12

- Tham gia server Discord của chủ phòng để trao đổi: https://discord.gg/2nJRa82

Elya (@Elya)

11/03/2020 03:41

Hiện các nv của chủ phòng đều ở trạng thái không khả dụng nên sẽ không có vấn đề gì, hãy liên lạc nếu cần chủ phòng tạo sẵn nv cho các bạn chọn nhé.

Elya (@Elya)

10/03/2020 10:46

Xin lỗi bạn LinhLinh các nv tạo sẵn thuộc về chủ phòng nên không thể giao cho người chơi nhé. Bạn vui lòng tự tạo nhân vật của riêng mình, và gia nhập discord nếu có thể để tiện thảo luận.