Dẫn Truyện | Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )

Dẫn truyện bởi Argondeus (@Eazgl)

Kết thúc
6
Phân cảnh
3740
Người chơi

Nein


Thôi chắc khỏi cần tả mổ "lại" đâu nhỉ :)

--- Đời như con gió, lúc nó cuồn thì ta bay lúc nó lăn thì chả ai nhìn thấy !! ---

Thẻ bài