Dẫn Truyện | Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )

Dẫn truyện bởi Argondeus (@Eazgl)

Kết thúc
6
Phân cảnh
3740
Người chơi

Bonnie


Người cao 1m70, body của một người có tập luyện, tóc đỏ, mắt sắc.

Mạnh mẽ, cứng rắn, suy nghĩ trưởng thành nhưng không ai biết quá khứ của cô ta là gì.

Thẻ bài