Dẫn Truyện | Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )

Dẫn truyện bởi Argondeus (@Eazgl)

Kết thúc
6
Phân cảnh
3740
Người chơi

Dream Writer


Kẻ đi qua các thế giới trong những giấc mơ, là một ai đó nhưng cũng không là ai cả. Nhìn nhận mọi thứ dưới vai trò người kể truyện để ghi chép lại.

Thẻ bài