Dẫn Truyện | Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )

Dẫn truyện bởi Argondeus (@Eazgl)

Kết thúc
6
Phân cảnh
3740
Người chơi

Ngôn Tri Phương


Một cô bé thích ghi lại nhật ký hovj tập hàng ngày của bản thân, mong muốn học hỏi nhiều hơn không chỉ qua những câu chuyện của bản thân mà còn của cả những người xung quanh.

Thẻ bài