Dẫn Truyện | Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )

Dẫn truyện bởi Argondeus (@Eazgl)

Kết thúc
6
Phân cảnh
3740
Người chơi

Alexander Christian Nolan


Một người sống vì bản thân, không tư lợi, không chạy theo hay bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng đám đông. Chẳng quan tâm đến trend hay showbiz.

Thẻ bài