Dẫn Truyện | Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )

Dẫn truyện bởi Argondeus (@Eazgl)

Kết thúc
6
Phân cảnh
3740
Người chơi

Noirtriste


Thích truyện buồn và chuyên viết truyện buồn.

Một thanh niên vẫn còn đang giai đoạn học hành, trầm lặng ít nói, nhưng rất yêu việc sáng tác truyện.

Thẻ bài