Dẫn Truyện | Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )

Dẫn truyện bởi Argondeus (@Eazgl)

Kết thúc
6
Phân cảnh
3740
Người chơi

Johan Wolfenburgs


Ta nhớ mình đã ở đây rồi mà... À, đấy là phần 1. Già rồi lẩm cẩm quá. Có vẻ lần này ta được cosplay, không như lần trước là nhân vật 2D.

Thẻ bài