Dẫn Truyện | Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )

Dẫn truyện bởi Argondeus (@Eazgl)

Kết thúc
6
Phân cảnh
3740
Người chơi

Kim


Người Kim gầy xanh, trông như có thể tan vỡ ra ngay bất kỳ lúc nào.

Song, Kim vẫn luôn là một người kiên cường và dịu dàng.

Tuổi ngoài 20

Giới tính linh hoạt

Thẻ bài