Dẫn Truyện | Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )

Dẫn truyện bởi Argondeus (@Eazgl)

Kết thúc
6
Phân cảnh
3740
Người chơi

Dench


Một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, tuổi ngoài 40, sống ở căn hộ số 603.

D chỉ đơn thuần là một lão gàn dở hay là một thiên tài ẩn danh?

Thẻ bài