Dẫn Truyện | Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )

Dẫn truyện bởi Argondeus (@Eazgl)

Kết thúc
6
Phân cảnh
3740
Người chơi

Trần Nhật An


Nhật An - tên viết tắt là NA.

Một thanh niên trông có vẻ hòa đồng vui tính. Mới ra trường và đang làm kỹ sư phần mềm tại một trong những công ty dẫn đầu về ... bán lẻ điện thoại và mạng internet.

Cực kì tham vọng nhưng lại nhát gan.

Thẻ bài