Dẫn Truyện | Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )

Dẫn truyện bởi Argondeus (@Eazgl)

Kết thúc
6
Phân cảnh
3740
Người chơi

Thất Nhạn


Nam, 25 tuổi. Con trai của 1 gia đình tầng lớp trung lưu. Hiện đang kinh doanh 1 tiệm sách. Có một niềm đam mê rất lớn với viết lách và đọc sách.

Thẻ bài