Dẫn Truyện | Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )

Dẫn truyện bởi Argondeus (@Eazgl)

Kết thúc
6
Phân cảnh
3740
Người chơi

Thiên Tầm


Nam nghiên cứu sinh khoa Vật Lý của một trường đại học tư nhân tại Hà Nội, 25 tuổi.

Anh từng bị ép buộc phải theo ngành y và đã đậu vào trường Y Dược, tuy nhiên, Thiên Tầm bỏ dở đồ án tốt nghiệp của mình và chuyển sang khoa Vật Lý tại một trường học khác. Bỏ thêm 3 năm để học lại từ đầu.

Tuy nhiên, Thiên Tầm được đánh giá là một sinh viên có triển vọng.

Và anh đang nghiên cứu một dự án liên quan đến vật chất vĩnh cữu.

Để mang người chị đã từng bảo vệ mình trở lại với cuộc sống bình thường mà cô đáng được hưởng.

Cuộc sống mà, anh đã cướp từ cô.

Thẻ bài