Dẫn Truyện | Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )

Dẫn truyện bởi Argondeus (@Eazgl)

Kết thúc
6
Phân cảnh
3740
Người chơi

SHOU


Là một thám tử, cậu thích ghi chép lại những câu chuyện về khách hàng và vụ án của mình.

Những bài viết là những vụ án mà cậu cùng với những người bạn của mình trải nghiệm.

Thẻ bài