Dẫn Truyện | Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )

Dẫn truyện bởi Argondeus (@Eazgl)

Kết thúc
6
Phân cảnh
3740
Người chơi

Kat


Vẫn là Kat thôi, nhưng bỏ cái quá khứ dark deep đi. Chỉ là 1 cô gái bình thường trong hàng tá người bình thường.

Thẻ bài