Dẫn Truyện | Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )
Oneshot ss2 ( đã hoàn thành )

Dẫn truyện bởi Argondeus (@Eazgl)

Kết thúc
6
Phân cảnh
3740
Người chơi

Siefen


Họa sĩ tự do. Thích nghệ thuật, thích bị vắt kiệt sức lực, thích bị đánh chửi. Ghét bản thân. Yêu thiên nhiên. Phản đối nói dối nhưng lại hay nói dối.

Thẻ bài