Dẫn Truyện | Quán trọ hạnh phúc - Nhân vật
Quán trọ hạnh phúc
Quán trọ hạnh phúc

Dẫn truyện bởi Elya (@Elya)

Đang chạy
6
Phân cảnh
2020
Người chơi

Nhân vật đang chơi

Nhân vậtNgười chơiTrạng thái
Thiên Ân@LuciaWindyĐang hoạt động
Giáng Ngọc@Bequang123Đã từ chối
Sara Chen@banhbaochayĐang hoạt động
Cẩn Mai@ChickenminhĐã từ chối
Habbab Alberstein@Dinh Hoang SonĐang hoạt động
Sky và Yuuki@skywaytionĐang hoạt động
Hưng@AvelanoxĐang hoạt động
Nguyễn Trịnh An Nhiên@Cocoa_CocoaĐang hoạt động
Alex Siegfried@Alex_H_SiegfriedĐang hoạt động
Trần Ngọc Duy Vy@Reaila BlueĐang hoạt động
Adalbert Florentin@ryothestormĐang hoạt động
Himmel "Lam" Blau @scycreatorĐang hoạt động
Trần Thanh Tân@VyiĐang hoạt động
Hyun @EazglĐang hoạt động
Fabio van Djin@DeliĐang hoạt động
Khánh Thù @ChristĐang hoạt động
Thúy Nhi@chocolateyĐang hoạt động
Marcel Vinkeles@yuu3801Đang hoạt động
Đây là danh sách các nhân vật có mặt trong phòng chơi hiện tại, bao gồm các nhân vật đang tham gia chơi và các nhân vật đang đợi xác nhận.

Các nhân vật tạo sẵn là một phương án tuyệt vời để giúp người chơi tham gia trò chơi của bạn một cách nhanh chóng với một nhân vật mà bạn biết sẽ phù hợp.

Khi một nhân vật được tạo sẵn được chọn, không một ai khác có thể chọn lại nhân vật đó được nữa.