Dẫn Truyện | Quán trọ hạnh phúc - Thảo luận
Quán trọ hạnh phúc
Quán trọ hạnh phúc

Dẫn truyện bởi Elya (@Elya)

Đang chạy
6
Phân cảnh
2020
Người chơi

Elya (@Elya)

05/09/2020 12:12

- Tham gia server Discord của chủ quán để trao đổi: https://discord.gg/2nJRa82

Elya (@Elya)

10/03/2020 16:26

Phiền bạn Jindy đăng kí lại nhân vật với đầy đủ chiều cao, vóc dáng, phong thái... nhé. Xin lỗi bạn chủ phòng ấn nhầm vào chấp nhận nên phải loại nhân vật của bạn để bạn có thể chỉnh lại.

@_Jindy_
11/03/2020 16:39

Đã bổ sung ạ 🙆🏻‍♀️

@Elya
12/03/2020 08:33

cảm ơn bạn nhiều

Elya (@Elya)

10/03/2020 10:13

Nãy bạn Linh Lan chọn nv chủ trọ đúng không? Xin lỗi bạn nv này là của chủ phòng nên không giao cho bạn được nhé. Nếu bạn vẫn muốn làm chủ trọ thì có thể tạo nv mới.

Elya (@Elya)

10/03/2020 10:09

Có người chơi nào chưa lên discord không nhỉ? Nếu có vấn đề gì thì các bạn cứ bàn luận ở đây nhé.