Dẫn Truyện | Thế giới fantasy muôn màu (đã dừng)
Thế giới fantasy muôn màu (đã dừng)
Thế giới fantasy muôn màu (đã dừng)
Đang chạy
6
Phân cảnh
1515
Người chơi
Miêu tả

Một thế giới fantasy gồm năm chủng tộc chính chia thành 5 quốc gia: Nhân tộc, elf, Thú nhân, Ma tộc, Thiên nhân tộc.

Cuộc tranh giành những món bảo vật có sức mạnh đặc biệt đang rải rác ở khắp nơi trên thế giới. Những nhân vật chính sẽ thành lập một đội để săn tìm toàn bộ bảo vật. Làm gì với chúng là việc của riêng mỗi người. Một mối quan hệ vừa hợp tác vừa lợi dụng.

Kiểu dẫn

Một người

Phong cách

Cân bằng

Độ dài

Truyện ngắn

Tốc độ

Thoải mái

Giới hạn từ

Không có giới hạn

Hiển thị

Công cộng

Quyền sở hữu
Nội dung người lớn

Không

Nội quy

Không teencode, không gây war, mọi người hợp tác với nhau để có quãng thời gian vui vẻ