Dẫn Truyện | The Outsider
The Outsider
The Outsider

Dẫn truyện bởi Necromancer (@Necromancer)

6
Phân cảnh
1012
Người chơi
Miêu tả

The Outsider là cái tên mà người dân của lục địa này dành cho những kẻ đến từ thế giới khác.

Có kẻ từ trên trời rơi xuống, cũng có kẻ cướp đi thân xác của con người ở thế giới này.

Không ai biết sự thật ra sao.

Họ chỉ biết một điều duy nhất, rằng:

“The Outsider sẽ là những kẻ gieo rắc tai họa lên thế giới này.”

Và bạn, là một trong số những người được chọn để tới thế giới này.

(Bắt buộc: Tham gia Discord của The Outsider để biết thêm thông tin: https://discord.gg/mjhhTte )

Kiểu dẫn

Một người

Phong cách

Cân bằng

Độ dài

Truyện ngắn

Tốc độ

Chậm

Giới hạn từ

Không có giới hạn

Hiển thị

Công cộng

Quyền sở hữu
Nội quy

- Chỉ viết ở ngôi thứ 3.

- Vui lòng không sử dụng teencode.

- Tôn trọng người dẫn và các bạn chơi.

- Không sử dụng ngôn từ kích động, gây hấn ngoài ngữ cảnh truyện.

- Báo cáo ngay cho Quản trò khi có xung đột.

- Tham gia Discord của The Outsider: https://discord.gg/mjhhTte