Dẫn Truyện | Tứ quốc
Tứ quốc
Tứ quốc

Dẫn truyện bởi Thu Nguyên (@Lemonquestion)

Đang chạy
7
Phân cảnh
1414
Người chơi
Miêu tả

Từ xa xưa, đã có bốn đất nước hùng mạnh, ngày ngày tranh đấu để phát triển mở mang bờ cõi của mình.

Bắc Ma với sức mạnh của nước

Nam Bu với sức mạnh của gió

Tây Na với sức mạnh của lửa

Đông Gián với sức mạnh của đất

Câu chuyện tranh đấu của họ, đến nay vẫn còn tiếp diễn.

Kiểu dẫn

Một người

Phong cách

Cân bằng

Độ dài

Tuỳ chọn

Tốc độ

Thoải mái

Giới hạn từ

Không có giới hạn

Hiển thị

Công cộng

Quyền sở hữu
Nội dung người lớn

Không

Nội quy

- Chỉ viết ở ngôi thứ 3

- Tôn trọng người dẫn và các bạn chơi

- Không sử dụng ngôn từ kích động, gây hấn ngoài ngữ cảnh truyện

- Báo cáo ngay cho Quản trò khi có xung đột

- Tham gia Discord Dẫn Truyện để trao đổi: https://discord.gg/2FBnj6d