Phòng có sẵn
Những phòng mà những thành viên khác đã tạo sẵn.
Tên phòngSố ngườiTrạng thái
Tên phòngSố ngườiTrạng thái

3/3

Đang chạy
Chương 1, Cảnh 2

20/20

Đang chạy
Chương 2, Cảnh 1

4/4

Đang chạy
Chương 1, Cảnh 1

5/5

Đang chạy
Chương 1, Cảnh 1

3/3

Đang chạy
Chương 1, Cảnh 1

12/20

Đang chạy
Chương 1, Cảnh 1

4/4

Đang chạy
Chương 1, Cảnh 1

12/12

Đang chạy
Chương 1, Cảnh 2

30/30

Đang chạy
Chương 3, Cảnh 1

12/12

Đang chạy
Chương 1, Cảnh 1